Visie Huisartsenpraktijk Hooghkamer

Visie

De visie van de praktijk is dat goede huisartsenzorg gebaseerd is op persoonlijke, continue en respectvolle zorg. In onze praktijk geven we extra aandacht aan 4 belangrijke thema’s, te weten:

- Het bevorderen van het behoud van eigen regie en zelfsturing door de patiënt zelf.

- Bevorderen van gezondheid in plaats van alleen behandelen van klachten.

- Respectvolle en servicegerichte zorg met goede omgangsvormen.

- Aandacht voor een duurzame, langjarige zorg.