Visie

De visie van de praktijk is dat goede huisartsenzorg gebaseerd is op persoonlijke, continue en respectvolle zorg. In onze praktijk geven we extra aandacht aan 4 belangrijke thema’s, te weten:

  1. Het bevorderen van het behoud van eigen regie en zelfsturing door de patiënt zelf.
  2. Slow medicine als een vorm van geneeskunde met meer tijd en aandacht om samen tot goede weloverwogen keuzes te komen
  3. Bevorderen van gezondheid in plaats van alleen behandelen van klachten
  4. Respectvolle en servicegerichte zorg met goede omgangsvormen en aandacht voor een duurzame, langjarige zorg