Spoedgevallen

Bij een levensbedreigende situatie: bel 112. Bij spoedeisende klachten tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.00 -17.00 uur): bel 0252-222 446, keuze 1.