Nieuws van de praktijkverpleegkundigen

Vanaf 1 juni 2018 hebben we ook een arts voor ouderengeneeskunde in opleiding in de praktijk: Irma Schrauwen.Ze komt voor 3 maanden en gaat zich met name richten op de verdere ontwikkeling van de ouderenzorg. Bent u boven de 75 jaar dan zou het kunnen dat u van ons een telefoontje krijgt met de vraag of ze een keer bij u langs mag komen.

Onze praktijkondersteuner psychische zorg Marieke Altena gaat helaas weg bij ons per 1 juli. Patienten die bij haar komen weten dit al. We zijn op zoek naar een nieuwe praktijkondersteuner.

zorgprogramma's zeer goed verlopen:

onze praktijk kent zorgprogramma's voor onder ander preventie van hart- en vaatziekten, longziekten en suikerziekte. Een zorgprogramma is een programma gericht op preventie en vroege behandeling van deze ziekten, met regelmatige controles, om mensen zo lang mogelijk gezond te houden en betere en persoonlijke zorg te kunnen bieden. Dit gebeurt samen met onze artsen, praktijkverpleegkundigen en assistentes. Het was even wennen voor veel mensen die we hebben opgeroepen het afgelopen jaar, maar de meeste mensen hebben het gewaardeerd. De resultaten van deze zorgprogramma's worden binnen de regio vergeleken en we zitten inmiddels ruim boven het gemiddelde.

Nieuwe zorgprogramma's kwetsbare ouderen en hartfalen:

Naast de al genoemde zorgprogramma's willen we ook onze groep ouderen beter in beeld krijgen, voor zover zij al niet onder een ander programma vallen. We zijn gestart met het thuis bezoeken van alle patienten boven de 80 jaar en hopen dat in 2 jaar te kunnen afronden. We kunnen het dan hebben over hoe het gaat om zelfstandig te wonen, eventuele hulp die men kan gebruiken en wat wij kunnen doen ter ondersteuning. Ook vragen en wensen rond het levenseinde kunnen worden besproken.

Praktijkondersteuner:

werkwijze POH-GGZ:

Als u met psychische of psychosociale klachten naar de huisarts gaat (bijvoorbeeld problemen gerelateerd aan werk,relaties of lichamelijk onverklaarbare klachten) kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken met de POH-GGZ.

eerste gesprek (45 minuten)

Tijdens het eerste gesprek brengt de praktijkondersteuner uw klachten in kaart en analyseert de problemen die er bij u spelen. Daarbij wordt eventueel gebruik gemaakt van een of meerdere vragenlijsten. Aansluitend krijgt u een advies voor een behandeltraject. Het resultaat hiervan kan zijn dat u een of meerdere ondersteunende gesprekken of kortdurende behandelingen bij de POH-GGZ krijgt (bijvoorbeeld bij depressie,angsten, overspannenheid etc.). Ook kan het zijn dat u een verwijzing krijgt naar een andere hulpverlener of een vervolggesprek heeft met de huisarts.

Vervolggesprekken (20 minuten)

De vervolggesprekken die u met de praktijkondersteuner heeft zijn bedoeld om u ondersteuning en handvatte te bieden, waardoor uw klachten afnemen of geheel verdwijnen. Soms kan het zijn dat de afname van klachten niet haalbaar is en helpt de praktijkondersteuner u vooral bij het leren omgaan met en het leren accepteren van uw psychische klachten. De praktijkondersteuner maakt in het gesprek vooral gebruik van uw eigen kwaliteiten en kracht en zal deze in de samenwerking met u inzetten om uw problemen de baas te worden.