Nieuws van de praktijkassistentes

Per 1 mei 2018 hebben we voor 7 maanden een praktijkassistente in opleiding: Sonja van der Marel. Ze zal bij ons blijven tot 1 december 2018. Ze werkt op woensdag en vrijdag en wordt opgeleid door Margret Remmig.                                                           De praktijkassistentes hebben pauze van 12.00-14.00 uur. Voor spoed belt u 0252-22 24 46 en kiest u voor de optie 1. Het assistentespreekuur is op afspraak. Het spreekuur is bedoeld voor het uitspuiten van oren, aanstippen van wratten, geven van vitamine B12 injecties, uitstrijkjes, wondbehandeling, vaccinaties en audiogrammen. Het makkelijkst is als u een afspraak maakt met een van de assistentes via telefoon: 0252-22 24 46 of via de mail: info@kosterhuisarts.nl

de praktijkassistentes zijn druk bezig van alle patienten het mailadres te krijgen voor de nieuwsbrief en toestemming voor uitwisseling van uw gegevens met de huisartsenpost.

Mailt u aub uw mailadres als dat nog niet is gevraagd en denkt u aub na over uw toestemming voor de uitwisseling.

Zie ook onder "regel het zelf" de kopjes email (voor uw mailadres) en toestemming.