Mijngezondheid.net

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u op een veilige manier eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts kunt regelen. Zo kunt u online een afspraak bij de huisarts maken, herhaalmedicatie aanvragen, labuitslagen inzien, een e-consult aanvragen en uw dossier inzien.

U kunt uw gegevens inzien via www.mijngezondheid.net of via de bijbehorende app MedGemak.

Wilt u zich hiervoor aanmelden? Volgt u dan de stappen zoals die staan beschreven op mijngezondheid.net.

Let op: om inzage te krijgen in uw dossier, dient de huisarts eerst uw dossier vrij te geven.

Heeft u hulp nodig? Onderstaande instructievideo's helpen u op weg.

Video Inloggen patiënt/koppelen MedGemak app

Video Berichten sturen naar zorgverlener

Video Inzage van het medisch dossier