Gezondheidsbevordering

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. De huidige definitie van de WHO: de afwezigheid van lichamelijke, geestelijke en emotionele ziekte is te beperkt, want teveel gericht op absoluut herstel en te weinig op aanpassing en adaptatie. Mensen kunnen zich ondanks duidelijke lichamelijke klachten soms toch gezond voelen als ze het gevoel hebben regie te hebben over hun leven. Anderzijds kunnen ogenschijnlijk gezonde mensen door gebrek aan sturing in hun leven ongelukkig en futloos voelen.

Machteld Huber, arts en onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, heeft in samenwerking met ZonMW een nieuw concept voor gezondheid ontwikkeld. Na vele gesprekken met belanghebbenden in de zorg, consensusrondes en vragenlijsten heeft ze 32 aspecten van gezondheid geformuleerd en zes dimensies van gezondheid. Dit zijn: lichaamsfuncties, mentale functies en –beleving, spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal- en maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Vragenlijsten worden momenteel ontwikkeld en gevalideerd om hier praktisch mee te kunnen werken. In onze praktijk willen we naast passende en adequate behandeling van klachten en naast preventie ook aandacht besteden aan bevorderen van gezondheid in positieve zin: alles wat nodig is om je echt fit en gezond te voelen.