Gezondheidsbevordering Huisartsenpraktijk Hooghkamer

Gezondheidsbevordering

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. De huidige definitie van de WHO (de afwezigheid van lichamelijke, geestelijke en emotionele ziekte) is te beperkt, want is teveel gericht op absoluut herstel en te weinig op aanpassing. Mensen kunnen zich ondanks duidelijke lichamelijke klachten soms toch gezond voelen als ze het gevoel hebben regie te hebben over hun leven. Anderzijds kunnen ogenschijnlijk gezonde mensen door gebrek aan sturing in hun leven ongelukkig en futloos voelen.

Inmiddels gaan we uit van het begrip positieve gezondheid waarbinnen zes dimensies van gezondheid zijn vastgesteld. Dit zijn: lichaamsfuncties, mentale functies en –beleving, spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal- en maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. In onze praktijk willen we naast passende en adequate behandeling van klachten en naast preventie ook aandacht besteden aan bevorderen van gezondheid in positieve zin: alles wat nodig is om je echt fit en gezond te voelen.

Meer informatie (incl. vragenlijsten) vindt u op https://mijnpositievegezondheid.nl/

Interessant om te lezen: De rol van de huisarts in 2040