Geneeskundige verklaring

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Als behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten. Dit betreft onder andere een rijbewijskeuring of een fit-to-fly verklaring. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd, is uw kind fit genoeg om naar school te gaan, heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. In veel gevallen is het verstandig de patiënt te verwijzen naar een arts die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat nodig is, kan die arts met de toestemming van de patiënt, extra informatie bij u opvragen en/of bij andere behandelend artsen.

Een instantie waarbij de keuringen aangevraagd kunnen worden is keuringsarts.nl.