Gedragsregels

In de praktijk willen we graag respectvol en open met elkaar kunnen omgaan. Tijd om te luisteren en erkenning voor wat er speelt is belangrijk, maar ook geduld met elkaar en normaal taal- en stemgebruik.

Mocht u van mening zijn dat een van onze medewerkers hier niet aan voldoet, dan horen wij dit graag.