e-Consult

U kunt uw medische en administratieve vragen ook stellen per e-consult. Denkt u eraan dat het email verkeer niet volledig veilig is.

De assistentes kijken dagelijks de ingekomen e-consulten na en overleggen zo nodig met de artsen.

De vragen mogen geen spoedeisend karakter hebben, geen nieuwe klacht zijn, geen fysieke klachten betreffen waarbij mogelijk lichamelijk onderzoek nodig is. Liever niet bij psychische /emotionele klachten.

Zij mogen wel over de volgende onderwerpen gaan:

  • leefstijladviezen en vragen,
  • vragen over een reeds bekende klacht,
  • vragen over medicatie/ hulpmiddelen,
  • vragen over een eerder consult,
  • vragen over uitslagen of inhoud van een onderzoek, controle en follow up bij chronische aandoeningen.

U kunt hiervoor dit formulier gebruiken.

Ons mailadres is: info@huisartsenpraktijkhooghkamer.nl.