Bereikbaarheid

Bereikbaarheid spoed

Levensbedreigende spoed: Bel 112
Bij spoed op werkdagen van 8.00-17.00 uur kunt u bellen naar 0252-22 24 46 en toets 1 in het keuzemenu.
Spoed buiten kantooruren: De Dokterspost Duin en Bollenstreek (DDDB) tel: 0252-24 02 12 adres: Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

Bereikbaarheid zonder spoed

Inloopspreekuur: dagelijks van 8.00-8.45 uur aan de Ravellaan 72b.

Afspraken: Afspraken maken en aanvragen van visites dagelijks tussen 8.00-11.00 uur.

Telefonisch terugbelspreekuur: aanvragen dagelijks vóór 11 uur. Geeft u een telefoonnummer door waarop u goed bereikbaar bent.

Agneshove: Indien u niet naar de Ravellaan kunt komen op het spreekuur, houdt de huisarts op dinsdag van 1300- 1400 uur, en vrijdag  van 12.00-13.00 uur spreekuur aan de Agneshove 99. U dient hiervoor een afspraak te maken via de assistente.

Donderdagmiddag

Op donderdagmiddag na 12 uur is er geen assistente aanwezig. Voor dringende telefoontjes en zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag kunt u het praktijknummer bellen en de 1 kiezen in het keuzemenu. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende huisarts.

Praktijkassistentes

De praktijkassistentes hebben pauze van 12.00-14.00 uur. Voor spoed belt u 0252-22 24 46 en kiest u voor de optie 1.  . Voor wratten aanstippen,oren uitspuiten, uitstrijkjes, wondbehandeling, vaccinaties en audiogrammen dient u een afspraak te maken met een van de assistentes via telefoon: 0252-22 24 46 of via de mail: info@huisartsenpraktijkhooghkamer.nl