Griepvaccinaties

De griepvaccinaties worden dit jaar gegeven op donderdagmiddag 9 november. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u hiervoor de 2e helft van oktober een uitnodiging van ons.